In Actis – Rådgivende Psykologer kan håndtere opgaver præget af høj grad af kompleksitet og sværhedsgrad.

Udover at stille høje faglige krav til os selv, så arbejder In Actis – Rådgivende Psykologer i overensstemmelse med Dansk Psykologforenings etiske regelsæt.

Dette indbefatter, blandt andet, at vi gør vores yderste for at sikre os vore kunders og klienters integritet – det være sig enkeltindivider, institutioner, virksomheder og organisationer.

Vi arbejder efter princippet om informeret samtykke og dermed i meget tæt samarbejde med vores kunder og klienter.

Vi har ofte længerevarende samarbejde med vores kunder og klienter.

Vi arbejder på dansk og på engelsk – I Danmark, såvel som i udlandet.

Vi har erfaring med at arbejde gennem tolke.