In Actis – Rådgivende Psykologer udbyder også en række ydelser under særlige aftalevilkår. Disse omfatter blandt andet:

/Screening, udvælgelse og træning af enkeltindivider og grupper, der skal kunne tåle ophold og arbejde i høj-risiko-områder
/Træning af og rådgivning i forhold relateret til pirateri, gidseltagninger og forhandlinger med gidseltagere eller deres mellemmænd
/Rådgivning i forbindelse med Crisis Response, Operations Contingency Operations og Key Leader Engagement
/Feltstudier, Special Psychological Area Assessments, Special Psychological Incident Assessments og Målgruppeanalyser

Ovennævnte ydelser varetages af Ivan Doulgerof, der ved siden af sit psykologvirke er Major af Reserven i Forsvaret.

Under løsning af ydelser under særlige aftalevilkår kan In Actis – Rådgivende Psykologer trække på en række netværkstilknyttede specialister fra andre fagområder.

Nærmere beskrivelse af netværkstilknyttede fagspecialister kan gives ved konkret henvendelse herom.